Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 11003342
Prináleží k obj.1317
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 950,40 €
Dátum doručenia faktúry
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia pp

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov DEMIFOOD spol.s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto n/Váhom
Právna forma s.r.o.
Súd registrácie/Registrový orgán OS TN, v.č.13283/R
IČO 36324124
DIČ/DRČ 2020183396
Číslo účtu 6625457008/1111
Doplň. informácia

Zoznam príloh