Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 1101201891
Prináleží k obj. 1313
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 1 475,47 €
Dátum doručenia faktúry
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia pp

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov ATC - JR, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Právna forma s.r.o.
Súd registrácie/Registrový orgán OS TN, v.č.13324/R
IČO 35760532
DIČ/DRČ 2020231939
Číslo účtu 1637380957/0200
Doplň. informácia

Zoznam príloh