Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 2013037
Prináleží k Objednávke č. 183
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Žehličky
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 99,80 €
Dátum doručenia faktúry 18.12.2013
Dátum zaplatenia faktúry 1.1.2014
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Miroslav TOČOŇ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Košická 11, 054 01 Levoča
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 17298628
DIČ/DRČ 1020689780
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.