Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 1582/2013
Prináleží k Objednávke č. 1331/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) železiarsky tovar
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 280,92 €
Dátum doručenia faktúry 17.12.2013
Dátum zaplatenia faktúry 19.12.2013
Forma zaplatenia Prevodný príkaz

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Darja spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby 018 53 Bolešov 96
Právna forma s.r.o.
Súd registrácie/Registrový orgán Odd. Sro, č.v.2499/R
IČO 31597181
DIČ/DRČ 2020436781
Číslo účtu 4013246745/7500
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.