Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 1560/2013
Prináleží k Objednávke č. 1315/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žehliaci stôl
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 930,00 €
Dátum doručenia faktúry 17.12.2013
Dátum zaplatenia faktúry 19.12.2013
Forma zaplatenia Prevodný príkaz

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov TENEX SERVIS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Na Barinách12, 962 21 Lieskovec
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36040461
DIČ/DRČ SK2020068952
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.