Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 433012013
Prináleží k Objednávke č. 135556
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žehliaci stroj
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 4 632,00 €
Dátum doručenia faktúry 12.12.2013
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia pp

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Telesys Slovakia spol. s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Tomášikova 26, Bratislava
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 31333079
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.