Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 1951(20130155)
Prináleží k Objednávke č. 1571
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Žalúzie
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 127,61 €
Dátum doručenia faktúry 9.12.2013
Dátum zaplatenia faktúry 12.12.2013
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Milan Pažítka - TESMONT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby CIII 1091/71-61. Dubnica nad Váhom
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 31036309
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.