Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 12007
Prináleží k Objednávke č. 405
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Žiadosť o odborné stanovisko.
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 491,00 €
Dátum doručenia faktúry 8.11.2013
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Mgr. Gabriel Zold
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Moyzesova č.24, 902 01 Pezinok
Právna forma Iná
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00000000
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia KDF: 769/213

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.