Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 110074
Prináleží k Obj. č. 30/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 69,94 €
Dátum doručenia faktúry
Dátum zaplatenia faktúry 20.4.2011
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov BOBEK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Sučianska cesta, Martin
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 35393009
DIČ/DRČ 1020498974
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh