Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 106/2013
Prináleží k Objednávke č. 1392/32-2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žalúzie
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 14,98 €
Dátum doručenia faktúry 4.11.2013
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia prevodom

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Jaroslav Haššo - plastové okná
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Manckovičova 7, 920 01 Hlohovec
Právna forma Živnosť
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 40374360
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh