Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo fa č. 1269(213380)
Prináleží k Objednávke č. 1052
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žehličky
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 75,80 €
Dátum doručenia faktúry 22.10.2013
Dátum zaplatenia faktúry 25.10.2013
Forma zaplatenia prevodným príkazom

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov SEKO Zlatovská
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Zlatovská 9, Trenčín
Právna forma s.r.o.
Súd registrácie/Registrový orgán odd.Sro,v.č.12210/R
IČO 36314323
DIČ/DRČ 2020177731
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.