Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 130100053
Prináleží k Objednávke č. 371/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žiarovky
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 64,80 €
Dátum doručenia faktúry 7.10.2013
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Elektro MIDA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Malohontská 1534/3, 979 01 R.Sobota
Právna forma Živnosť
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 44626517
DIČ/DRČ 1080307503
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.