Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 13217
Prináleží k Zmluve č. 322
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Železiarsky tovar
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 88,10 €
Dátum doručenia faktúry 3.10.2013
Dátum zaplatenia faktúry 21.10.2013
Forma zaplatenia prevodom

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Eduard Rimeš - Železiarstvo TGR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Horné Bašty 13, Trnava
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 33554315
DIČ/DRČ 1020333490
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.