Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 2112500139
Prináleží k 82/11
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 320,99 €
Dátum doručenia faktúry
Dátum zaplatenia faktúry 12.4.2011
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov ŠEVT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
Právna forma a.s.
Súd registrácie/Registrový orgán OR BA I
IČO 31331131
DIČ/DRČ 2020295860
Číslo účtu 1025996005/1111
Doplň. informácia

Zoznam príloh

  • 1