Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRY



Evidenčné údaje

Evidenčné číslo 281959
Prináleží k Objednávke č. 187
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) železo, plechy
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 2 323,42 €
Dátum doručenia faktúry 13.8.2013
Dátum zaplatenia faktúry 16.8.2013
Forma zaplatenia pp

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov FERONA Slovakia a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Bytčická 12, Žilina
Právna forma a.s.
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36401137
DIČ/DRČ 2020099466
Číslo účtu 0422376657/0900
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.