Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 0011102013
Prináleží k Objednávke č. 20115027
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 1 151,52 €
Dátum doručenia faktúry 31.3.2011
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia Štátna pokladňa

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Zeelandia
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Košice
Právna forma s.r.o.
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 31671918
DIČ/DRČ 2020491077
Číslo účtu
Doplň. informácia Faktúra slúži zároveň ako dodací list.