Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo FA 2013 0266
Prináleží k Zmluve č. 116/32-2010
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) 020204-kaly zo spracovania kvapalného odpadu KE-Šaca
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 342,00 €
Dátum doručenia faktúry 9.4.2013
Dátum zaplatenia faktúry 29.5.2013
Forma zaplatenia Prevodnym prikazom

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov EKOTRANZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Brehy 90,968 01 Nová Baňa
Právna forma s.r.o
Súd registrácie/Registrový orgán okr,súd Banská Bystrica, vložka 2825/S
IČO 31632262
DIČ/DRČ 2020478790
Číslo účtu 1458899059/0200
Doplň. informácia

Zoznam príloh