Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 852011
Prináleží k objednávka 78/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 96,60 €
Dátum doručenia faktúry
Dátum zaplatenia faktúry 4.4.2011
Forma zaplatenia prevodom

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Servis Avia - Miroslav Bače
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby J.Martáka 3798/39, 036 08 Martin
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 40664406
DIČ/DRČ 1020076992
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh