Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 2013000010
Prináleží k Objednávke č. 117
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) železiarsky tovar, sanita
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 2 935,09 €
Dátum doručenia faktúry 20.3.2013
Dátum zaplatenia faktúry 3.4.2013
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov HSP s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Jurigovo námestie č.5 841 04 Bratislava
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán Okresný súd BA1 Odd.Sro Vložka č.32207/B
IČO 35900946
DIČ/DRČ 2021878067
Číslo účtu SLSP 630507172/0900
Doplň. informácia

Zoznam príloh