Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 2011/030
Prináleží k Objednávke č. 257-32-2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 1 502,93 €
Dátum doručenia faktúry 2.5.2013
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov BORMA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby kpt.Uhra 1302/5 91501 Nove Mesto nad Vahom
Právna forma s.r.o.
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36350231
DIČ/DRČ 2022108594
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh