Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo Dobropis 2013 5
Prináleží k Zmluve č. 0278693, 9900768584
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 10,31 €
Dátum doručenia faktúry 6.3.2013
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Slovak Telekom, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Právna forma a.s.
Súd registrácie/Registrový orgán OR pri OS BA I, odd. Sa, vložka 2081/B
IČO 35763469
DIČ/DRČ 2020273893
Číslo účtu 2628740740/1100
Doplň. informácia

Zoznam príloh