Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 1310143
Prináleží k Objednávke č. 4090
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) mäsové výrobky
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 794,75 €
Dátum doručenia faktúry 12.3.2013
Dátum zaplatenia faktúry 2.4.2013
Forma zaplatenia prevodným príkazom

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Cimbaľák
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Duklianska 17 A, 08501 Bardejov
Právna forma s.r.o
Súd registrácie/Registrový orgán OR OS Prešov,oddiel Sro, vložka číslo 12835/P
IČO 36473219
DIČ/DRČ 2020028296
Číslo účtu 1484292453/0200
Doplň. informácia

Zoznam príloh