Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 238/2013
Prináleží k Zmluve č. ÚVTOS-17-9/11-2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 115,63 €
Dátum doručenia faktúry 1.2.2013
Dátum zaplatenia faktúry 4.3.2013
Forma zaplatenia Prevodný príkaz

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov AIR LIQUIDE, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán OS BA I, oddiel Sro, vložka č. 21731/8
IČO 35788283
DIČ/DRČ 2020256744
Číslo účtu 2003230003/8130
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.