Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 10130317
Prináleží k Objednávke č. 68
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) živica a teplomery
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 177,98 €
Dátum doručenia faktúry 12.3.2013
Dátum zaplatenia faktúry 18.3.2013
Forma zaplatenia pp

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov GASTROLUX s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Bytčická 72, 010 01 Žilina
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36413186
DIČ/DRČ 2020100533
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.