Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 2116888038
Prináleží k Zmluve č. 30-000062409PO2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 38,51 €
Dátum doručenia faktúry 22.2.2013
Dátum zaplatenia faktúry 13.3.2013
Forma zaplatenia pp

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Komenského 50, 042 48 Košice
Právna forma a.s.
Súd registrácie/Registrový orgán okr.súd: Košice I, oddiel Sa, vložka 1243/V
IČO 36570460
DIČ/DRČ 2020063518
Číslo účtu 4232476006/5600
Doplň. informácia

Zoznam príloh