Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 201(20120115)
Prináleží k Objednávke č. 174
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Zvonček bezdrôtový
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 11,50 €
Dátum doručenia faktúry 19.2.2013
Dátum zaplatenia faktúry 25.2.2013
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Domáce potreby H+N
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Ružová 109, Ilava
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 31040438
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.