Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 3294003061
Prináleží k Objednávke č. 4041
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) mr. zelenina, mr. hydina
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 342,37 €
Dátum doručenia faktúry 5.2.2013
Dátum zaplatenia faktúry 7.3.2013
Forma zaplatenia prevodným príkazom

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov RYBA Košice spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Južná trieda 54, Košice 04001
Právna forma s.r.o.
Súd registrácie/Registrový orgán OR Košice I, číslo vložky 1 016/V
IČO 17147522
DIČ/DRČ 2020463258
Číslo účtu 105195000/1111
Doplň. informácia