Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 3130010005
Prináleží k Objednávke č. 1
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Žehlička
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 36,90 €
Dátum doručenia faktúry 9.1.2013
Dátum zaplatenia faktúry 29.1.2013
Forma zaplatenia prevodom

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Elektromax Trnava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Veterná 18, Trnava
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 34424661
DIČ/DRČ 1020348923
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh