Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 20122626
Prináleží k Objednávke č. 5696
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 6,76 €
Dátum doručenia faktúry 7.12.2012
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia pp

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov OBIM,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Nová 4381/4381, 01851 Nová Dubnica
Právna forma spol.s.r.o
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36307777
DIČ/DRČ 2020115075
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.