Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 1001128882
Prináleží k Objednávke č. 5677
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 420,14 €
Dátum doručenia faktúry 5.12.2012
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia pp

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Noba Smoker
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Kasárenská 345 91101 Trenčín
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36848719
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.