Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo FA 2011 0287
Prináleží k obj.2143-32/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) FA potraviny
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 1 367,99 €
Dátum doručenia faktúry
Dátum zaplatenia faktúry 17.4.2011
Forma zaplatenia Platobný príkaz

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov INMEDIA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
Právna forma s.r.o
Súd registrácie/Registrový orgán OS B.B.,v.č.4345/S
IČO 36019208
DIČ/DRČ 2020066829
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh