Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 201214
Prináleží k Objednávke č. 179/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 2 000,00 €
Dátum doručenia faktúry 20.12.2012
Dátum zaplatenia faktúry 20.12.2012
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Ján Šalát ZEL
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Nálepková 3/12
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 33577307
DIČ/DRČ 1021876746
Číslo účtu 0061340228/0900
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.