Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 2012/260
Prináleží k Objednávke č. 1458/12
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 100,84 €
Dátum doručenia faktúry 18.12.2012
Dátum zaplatenia faktúry 21.12.2012
Forma zaplatenia prevodom

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Agomech s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Holubyho 54 ; Martin
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán OROS Žilina; oddiel:s.r.o., vl.c.10763/L
IČO 36376272
DIČ/DRČ 2020118870
Číslo účtu 6610640029/1111
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.