Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 110791
Prináleží k Objednávke č. 16-24-5/32-2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 132,00 €
Dátum doručenia faktúry 18.12.2012
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Mikrohuko spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Banská Bystrica, Kollárova 11
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 31560806
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia Hodnota plnenia aj s DPH.

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.