Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 5130012312
Prináleží k Objednávke č. 259
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žiletkový válec
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 318,34 €
Dátum doručenia faktúry 14.12.2012
Dátum zaplatenia faktúry 18.12.2012
Forma zaplatenia pp

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov BC TORSION
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Štverník 662, 906 13 Brezová pod Bradlom
Právna forma spol. s r.o.
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 18048277
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh