Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 50014/12
Prináleží k Objednávke č. 853
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 26,89 €
Dátum doručenia faktúry 13.12.2012
Dátum zaplatenia faktúry 2.1.2013
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov ALLTOYS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Nám.Osloboditeľov 1,040 01 Košice
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 31569323
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh