Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo fa č.1552(2012614)
Prináleží k Objednávke č. 1022
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žehliaca súprava
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 3 500,00 €
Dátum doručenia faktúry 10.12.2012
Dátum zaplatenia faktúry 13.12.2012
Forma zaplatenia prevodným príkazom

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov T - KONFEX
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Zlatovská 35, 911 05 Trenčín
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh