Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 121519
Prináleží k Objednávke č. 1345/12
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 69,18 €
Dátum doručenia faktúry 26.11.2012
Dátum zaplatenia faktúry 30.11.2012
Forma zaplatenia prevodom

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov AGRA s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Na Bystričku 800/14; Martin
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán OS V Žiline, vl. č. 11373/L
IČO 36382914
DIČ/DRČ SK2020119717
Číslo účtu 0350867587/0900
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.