Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 2012101572
Prináleží k Objednávke č. 2045
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 2 358,00 €
Dátum doručenia faktúry 13.11.2012
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia pp

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Školuda Ramón, Pekáreň Školuda
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Trstín
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 41692934
DIČ/DRČ 1042032937
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh