Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 201201090
Prináleží k Objednávke č. 5574
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žiarovky
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 87,22 €
Dátum doručenia faktúry 29.10.2012
Dátum zaplatenia faktúry 29.10.2012
Forma zaplatenia pp

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov SLOVEX-ALFA
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Kubranská 306, 91101 Trenčín
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 31416942
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.