Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 120175
Prináleží k Objednávke č. SB 2012/2120
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žehlička
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 46,90 €
Dátum doručenia faktúry 24.9.2012
Dátum zaplatenia faktúry 27.9.2012
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov SALT - Jozef Sabol
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Sabinovská 16, 082 71 Lipany
Právna forma Živnosť
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 10741402
DIČ/DRČ SK1020755241
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh