Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo Fa č.1131
Prináleží k Objednávke č. 938-2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Žehličky
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 37,98 €
Dátum doručenia faktúry 11.9.2012
Dátum zaplatenia faktúry 14.9.2012
Forma zaplatenia Prevodný príkaz

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov ELEKTRA Trenčín
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby M.R. Štefánika 6833, 911 01 Trenčín
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán OS TN,v.č.2469/R
IČO 31595588
DIČ/DRČ 2020614167
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.