Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 9120303
Prináleží k Objednávke č. 1238/32-2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 144,00 €
Dátum doručenia faktúry 24.8.2012
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia prevodový príkaz

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov PD Hlohovec
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Nitrianska 109
Právna forma Družstvo
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00207781
DIČ/DRČ 2020394904
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh