Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 7/2012
Prináleží k Zmluve č. 54-41/11-2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žatevné práce
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 13 260,00 €
Dátum doručenia faktúry 18.7.2012
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov JMG Agro,s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Tuchyňa 108 01855 Tuchyňa
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 46493115
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh