Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 120100869
Prináleží k Objednávke č. 501
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 45,62 €
Dátum doručenia faktúry 22.8.2012
Dátum zaplatenia faktúry 5.9.2012
Forma zaplatenia prevodný príkaz

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov CB ELEKTRO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Krivá 25, Košice
Právna forma s.r.o.
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36584622
DIČ/DRČ 2021882610
Číslo účtu
Doplň. informácia