Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 8010524
Prináleží k
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 150,63 €
Dátum doručenia faktúry
Dátum zaplatenia faktúry 21.2.2011
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov OBZOR, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Exnárova 7, 821 03 Bratislava
Právna forma s.r.o.
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 35708956
DIČ/DRČ 2020249748
Číslo účtu 584802153/7500
Doplň. informácia

Zoznam príloh