Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 3812070066
Prináleží k Objednávke č. 892/2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Žiarovka HLX,predlžovačka,zásuvka,vidlica,
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 111,11 €
Dátum doručenia faktúry 31.7.2012
Dátum zaplatenia faktúry 21.8.2012
Forma zaplatenia prevodom

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov BKL ELEKTRO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Martin
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 10961691
DIČ/DRČ SK1020488172
Číslo účtu 106942362 / 0200
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.