Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 1212130
Prináleží k Objednávke č. 255/12
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Žehlička 2 ks, rýchlovarná kanvica 4 ks
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 99,94 €
Dátum doručenia faktúry 17.7.2012
Dátum zaplatenia faktúry 30.7.2012
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov EURONICS TPD v Bratislave
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Farského 26, 851 01 Bratislava
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán OU BA V
IČO 11790547
DIČ/DRČ 1020207815
Číslo účtu 11552804/0900
Doplň. informácia

Zoznam príloh

  • 1