Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 2012032
Prináleží k Zmluve č. 4/2009
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 0,00 €
Dátum doručenia faktúry 12.7.2012
Dátum zaplatenia faktúry 15.8.2012
Forma zaplatenia prevodný príkaz

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Ing. Miroslav Hložka CSc.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Ludvíka Slobodu 2674/1, Poprad
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 14284081
DIČ/DRČ 1020726696
Číslo účtu
Doplň. informácia