Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 120004
Prináleží k Objednávke č. 1558
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 1 337,88 €
Dátum doručenia faktúry 25.6.2012
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia pp

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Baterie Centrum SK
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Zarevúca 19/250, Ružomberok 034 01
Právna forma s.r.o.
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 35868724
DIČ/DRČ 2021756825
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh